Vòng cẩm thạch cốm sữa PQ355 ni 51-52 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ