Vòng cẩm thạch đa sắc PQ527 ni 55 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ