Vòng cẩm thạch đậu bông Ni 53 PQ3104 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ