Vòng cẩm thạch đốm xanh lá PQ506 ni 52-53 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ