Vòng cẩm thạch khối ngựa vằn PQ920 ni 51-52 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ

0971.730.132