Vòng cẩm thạch khối trắng ngà PQ908 ni 53-54 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ