Vòng cẩm thạch phong lan trắng PQ371 ni 54-55 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ