Vòng cẩm thạch phong lan xanh PQ366 ni 53-54 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ