Vòng cẩm thạch sơn thủy PNJ PQ404 ni 53-54 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ