Vòng cẩm thạch tím nhạt PQ3026 ni 54 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ