Vòng cẩm thạch trắng hẹ trong PQ3105 ni 54 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ