Vòng cẩm thạch trắng PQ308 ni 53-54 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ