Vòng cẩm thạch trắng tròn PQ307 ni 57 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ