Vòng cẩm thạch trắng tròn vân PQ325 ni 53-54 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ