Vòng cẩm thạch trắng xanh lý bản tròn PQ556 ni 53-54 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ