Vòng cẩm thạch tranh sơn thủy Ni 55-56 PQ575 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ