Vòng cẩm thạch trong 2 màu bản hẹ PQ580 ni 54-55 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ