Vòng cẩm thạch vuông non nước mẫu 2 PQ996 ni 48 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ