Vòng cẩm thạch xám xanh PNJ PQ501 ni 50

13,000,000