Vòng cẩm thạch xám xanh PNJ PQ501 ni 50 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ