Vòng cẩm thạch xám xanh PQ328 ni 54-55 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ