Vòng cẩm thạch xanh đậu bản hẹ PQ3024 ni 53 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ