Vòng cẩm thạch xanh đậu nhẹ PQ3104 ni 53 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ