Vòng cẩm thạch xanh nhẹ bản hẹ PQ549 ni 52-53 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ