Vòng cẩm thạch xanh PNJ PQ891 ni 54 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ