Vòng cẩm thạch xanh tròn vân PQ384 ni 49-50 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ