Vòng ngọc cẩm thạch cao cấp PNJ PQ522 ni 54

13,000,000