VÒNG NGỌC CẨM THẠCH CÓ kiểm định PNJ- 95968- ni 56

13,000,000

Danh mục: Từ khóa: