Vòng ngọc cẩm thạch trắng trong PQ324 ni 58-59 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ