VÒNG NGỌC CẨM THẠCH tự nhiên có kiểm định PNJ- 86751- Ni 52

Danh mục: Từ khóa: