Vòng Ngọc Cẩm Thạch Xanh Thướt Tha Ni 55-56 P230250

5,400,000