Vòng ngọc non nước PQ505 ni 53-54 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ