Vòng ngọc trắng hẹ điểm mảng xanh PQ3125 ni 48-49 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ