Vòng ngọc trắng ngà bản hẹ PQ3022 ni 52-53 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ