Vòng ngọc trắng sữa tròn PQ309 ni 54-55 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ