Vòng ngọc trong xanh phong lan PQ565 ni 55-56 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ