Vòng ngọc xanh điểm xuyến PQ504 ni 54-55 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ