Hiển thị 1–12 trong 65 kết quả

Cẩm Thạch Cao Cấp Myanmar

Vòng ngọc cẩm thạch cao cấp Ni 58

19,000,000
-26%
New

Cẩm Thạch Cao Cấp Myanmar

Vòng ngọc cẩm thạch PNJ-22405 Ni 63

Được xếp hạng 3.50 5 sao
6,200,000 4,600,000

Cẩm Thạch Cao Cấp Myanmar

Vòng ngọc cẩm thạch PNJ-34246 Ni 51

Được xếp hạng 3.67 5 sao
5,400,000
New

Cẩm Thạch Cao Cấp Myanmar

Vòng ngọc cẩm thạch PNJ-39052 Ni 53

5,400,000

Cẩm Thạch Cao Cấp Myanmar

Vòng ngọc loại A LIU-55295 Ni 53

8,100,000

Cẩm Thạch Cao Cấp Myanmar

Vòng ngọc PNJ-20377 Ni 54

5,400,000
-13%

Cẩm Thạch Cao Cấp Myanmar

Vòng ngọc PNJ-26051 Ni 55

5,300,000 4,600,000

Cẩm Thạch Cao Cấp Myanmar

Vòng ngọc PNJ-28686 Ni 58

5,400,000

Cẩm Thạch Cao Cấp Myanmar

Vòng ngọc PNJ-31941 Ni 51

4,600,000

Cẩm Thạch Cao Cấp Myanmar

Vòng ngọc PNJ-32389 Ni 58

5,400,000

Cẩm Thạch Cao Cấp Myanmar

Vòng ngọc PNJ-32731 Ni 55

5,400,000

Cẩm Thạch Cao Cấp Myanmar

Vòng ngọc PNJ-32736 Ni 53

5,400,000