Đạo Cảm Hóa

dao-cam-hoa

Trên thế giới này có biết bao việc ác. Khi xảy ra người ra phải nhờ đến pháp luật, chế tài. Nhưng với Tôn giáo mọi thứ bất thiện trên đời đều được đối trị bằng sự cảm hoá.

Pháp luật chế tài với việc đã xảy ra, còn tôn giáo dự phòng khi sự việc chưa xảy ra. Liên quan đến đạo cảm hoá có 4 điểm:

Thứ nhất: lấy từ ái cảm hoá oán hận.

Thứ hai: lấy nuôi chính để cảm hoá tà ác.

Thứ ba: lấy thí xả cảm hoá keo kiệt.

Thứ tư: lấy chân thành cảm hoá hư vọng.

———

THỨ NHẤT: LẤY TỪ ÁI CẢM HOÁ OÁN HẬN

Trong xã hội có một số người chỉ hơi chút trái ý là oán trách người này người nọ, lòng đầy oán hờn bất mãn mà đâu biết rằng mình tồn tại được là nhờ bao nhiêu người.

Y chẳng những không biết ơn công dưỡng dục của cha mẹ, công chỉ dạy của thầy cô, sự phù trì của thân hữu và bao nhiêu phúc lợi xã hội chiếu cố đến y. Trái lại, y càng nảy sinh bất mãn. Với loại người chỉ biết trách người, không biết tự phản tỉnh như thế, nếu chỉ dùng lời giáo hoá hay dùng cách trừng phạt thì càng thất sách.

Do đó, chỉ còn cách dùng lòng từ ái cảm hoá, dùng lòng từ bi dẫn dắt thì mới làm y tiêu tan được nỗi oán hận.

THỨ HAI: LẤY NUÔI CHÍNH ĐỂ CẢM HOÁ TÀ ÁC

Trên thế gian không ít người vì công danh lợi lộc mà bất chấp thủ đoạn làm tổn hại người khác, thậm chí lòng luôn nuôi ý niệm tà ác, với người không chút hảo ý, làm đủ việc ích kỷ hại người.

Đối với loại người này chỉ có cách là mọi người phải “dưỡng chính”, là phải tự mỗi người kiện toàn mình trước, mình phải có đạo đức, phải biết hy sinh, phải biết cống hiến.

Ai cũng đều làm theo bát chính đạo, lấy chính đạo để cảm hoá tà ác thì phong khí xã hội mới tốt đẹp được.

THỨ BA: LẤY THÍ XẢ CẢM HOÁ KEO KIỆT

Xung quanh chúng ta, xin nói thẳng, có rất nhiều người biển lận, tham lam, bủn xỉn không thèm giúp ai tí gì. Đó chính là loại người “nhổ một sợi lông để làm lợi thiên hạ cũng không làm”.

Thực ra thế giới này đồng thể cộng sinh, giúp người chính là tự giúp mình. Nếu gặp lúc luân lạc anh không giúp tôi, tôi cũng không giúp anh thì thế giới này rồi sẽ ra sao?

Do đó đối với những chúng sinh bủn xỉn keo kiệt cần giúp y hiểu rõ chân ý của bố thí, giúp y hiểu bố thí cũng như gieo hạt giống, chỉ có dùng bố thí để kết duyên thì mới có được phúc báo.

THỨ TƯ: LẤY CHÂN THÀNH CẢM HOÁ HƯ VỌNG

Trong cuộc sống thường thấy có người vì che giấu những sai trái của mình mà nói dối, có người vì mưu đồ lợi ích cho mình mà lường gạt người khác. Kết quả của việc nói và làm hư vọng giả dối ấy gây nên sự đấu tranh giữa người với người, ảnh hưởng đến trật tự quốc gia xã hội.

Vì thế thành tín là đạo lập thân xử sự của mỗi người rất có ảnh hưởng đến nền tảng của quốc gia xã hội. Như sách Trung Dung nói: “Thành giả thiên chỉ đạo dã, thành giả nhân chỉ đạo dã” (Thành là đạo của Trời. Thành là đạo của người) là căn bản làm người.

Lấy thành tâm đối xử với người thì người mới cảm động, dùng thành tâm làm việc xử sự thì mới chí công vô tư. Do đó, chúng ta nên dùng chân thành để cảm hoá hư vọng.

Hàng ngày đối mặt với người ác việc ác, chúng ta không phải chỉ dấy động can qua, đao gươm quyết đấu là cách giải quyết duy nhất, mà ta còn phải có lòng độ lượng bao dung người, dùng đạo đức để cảm hoá người thì mới xây dựng được xã hội vui hoà tốt đẹp.

Trích Tu giữa cõi người – Tinh Vân Pháp Ngữ

Xem thêm bài viết khác: Học Cách Cho Đi Để Cuộc Sống Muôn Phần Ý Nghĩa

—————————————–
VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ – Truyền Thống & Uy Tín
(Chuyên vòng cẩm thạch tuyển chọn)
– Có giấy kiểm định tại Các Trung tâm uy tín.
– Hỗ trợ giao hàng toàn cầu (Global Delivery)
—————————————–​
Cửa hàng (New): 19A1 Hồ Ngọc Cẩn, phường Tân Thành, quận Tân Phú, Sài Gòn
• Mở cửa: 9h – 17h
• Hotline: 0971 730 132

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *