Người Tốt

Người Tốt
  1. NẮNG TAN SƯƠNG MỜ

Người thứ nhất như như nắng buổi sớm xua tan đi những sương mờ còn đọng lại.

Người này không chỉ làm những việc tốt đời đẹp đạo mà tự thân còn gìn giữ năm điều lành theo Đức Phật.

Không giết hạng mạng sống vì tôn trọng bình đẳng.

Chẳng lấy của không cho vì sợ nhân quả tuần hoàn.

Không nói lời sai trái thiếu đạo đức vì biết rõ nguyên nhân dẫn đến chia rẽ.

Không sử dụng chất gây nghiện vì biết đây là đường dẫn đến sự u mê.

Sống cuộc đời trong sạch không tà hạnh vì biết đây là gốc của sự hạnh phúc.

Hạng người như trên được ví như hạng nhất phẩm trong cuộc đời. Vừa tự mình trong sạch, vừa khiến cho người khác phát sinh lòng kính trọng.

  1. NÚI CAO NẮNG CHIẾU

Người tốt thứ hai được gọi là người tốt khi bản thân họ biết giữ cho lời nói dễ thương, hành động dễ thương và quan trọng là giữ được suy nghĩ sao cho luôn tích cực.

Người này được ví như núi cao luôn được mặt trời soi sáng. Người giữ được cả thân thể, lời nói và ý nghĩ trong sạch thì sẽ luôn đi đúng đường chánh, không gây khổ cho mình và tha nhân.

Nếu lời nói hay hành động dễ thương mà suy nghĩ còn nhiều phiền chưa não kiềm chế được thì vẫn không xem là một người tốt được. Vì từ ý nghĩ bất chính lâu ngày sẽ dẫn đến lời nói và hành động tạo ác nghiệp. Cho nên tập làm người tốt chính làm làm chủ được cảm xúc, làm chủ được lời nói và làm chủ được Nghiệp của chính mình.

Ý dẫn đầu các pháp,

Ý làm chủ, ý tạo;

Nếu với ý thanh tịnh,

Nói lên hay hành động,

An lạc bước theo sau,

Như bóng, không rời hình.

  1. SÔNG SÂU NƯỚC CHẢY

Người tốt cuối cùng chính là người sẵn sàng giúp đỡ mà không mong cầu báo đáp. Như ngàn con sông sâu, nước chảy quanh năm luôn là nguồn sống cho các loài sinh vật. Bản thân giúp người sẵn sàng không hối tiếc dù bỏ cả thân mạng. Đây là hạng Bồ Tát lao mình vào địa ngục giải thoát cho muôn khổ chúng sanh mà không cầu báo ân.

Người tốt chính là người có đời sống và phẩm hạnh đạo đức phù hợp với hiện tại và gìn giữ nếp sống của ngàn xưa. Đạo đức chính là con đường dẫn gần đến sự an tĩnh và trí tuệ.

Hương thơm đức hạnh tỏa ra

Làm người tốt đẹp, bỏ xa cấu trần.

-ST-

—————————————–
VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ – Truyền Thống & Uy Tín
(Chuyên vòng cẩm thạch tuyển chọn)
– Có giấy kiểm định tại Các Trung tâm uy tín.
– Hỗ trợ giao hàng toàn cầu (Global Delivery)
—————————————–​
Cửa hàng (New): 19A1 Hồ Ngọc Cẩn, phường Tân Thành, quận Tân Phú, Sài Gòn
• Mở cửa: 9h – 17h
• Hotline: 0971 730 132

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *