Phước báu và tài sản là gì? Có liên quan với nhau không?

Phước báu và tài sản là gì ? Có liên quan với nhau không ?

Ngày nay chúng ta thường hay nghe đến 2 chữ “Phước báu và tài sản” nhưng lại rất khó lòng thấu triệt được cái gì gọi là phước. Đa phần mọi người luôn cho rằng phải ăn sung mặc sướng, phải giàu sang phú quý, phải tiền hô hậu ủng, phải công thành danh toại thì mới gọi là phước. Điều này không sai tuy nhiên phạm vi quá hạn hẹp.

phước báu và tài sản

Nhà Phật giải thích chữ “Phước” bao gồm 2 tầng nghĩa:

1,Trên mặt sự tướng: Tất cả những thọ dụng từ miếng ăn miếng uống, áo quần vật chất, trí tuệ, sức khoẻ, cho đến tất cả các mối quan hệ thiện duyên trong đời này mà một người có được thì gọi là phước. Trong phước này được chia làm 3 loại:

_ Phước về tài lộc: Nếu một người có phước nhiều thì trong đời này bất luận là làm trong ngành nghề nào cũng rất dễ dàng phát tài, luôn được hưởng cuộc sống giàu sang phú quý, ăn sung mặt sướng. Nếu người có phước ít một chút thì đời này tiền của chỉ tạm đủ qua ngày mà thôi, không có dư để mà tích trữ.

_ Phước về thông minh trí tuệ: Nếu một người có phước nhiều thì đời này rất thông minh, có thể nói là học 1 biết 10. Nếu người có phước ít thì đời này trí tuệ không mở mang, đối với tất cả vấn đề đều rất chậm hiểu.

_ Phước về sức khoẻ và thọ mạng: Nếu một người có phước nhiều thì trong đời này luôn luôn khoẻ mạnh, còn nếu như có bệnh thì cũng chỉ là cảm mạo đôi chút mà thôi, thọ mạng rất dài lâu. Nếu người có phước ít thì rất hay bị bệnh, nay yếu mai đau, bệnh này vừa hết thì bệnh khác lại kéo tới, thọ mạng không dài lâu. phước báu và tài sản!

phước báu và tài sản

2,Trên mặt tâm thức: Cũng tức là nói đến sự an Định của nội tâm. Nếu người có phước nhiều thì tâm luôn thanh tịnh an ổn, không có ưu-bi-khổ-não, không có lo nghĩ, cũng chẳng có chấp chước. Nếu người có phước ít thì tâm luôn động loạn bất an, thường hay sợ hãi, hay lo lắng suy nghĩ. phước báu và tài sản.

Vậy với người mà phước cực kỳ mỏng tạm hoặc không có phước thì sao, phước báu và tài sản? Thì đời này nhất định là nghèo cùng, thường hay có chuyện khiến cho hao tổn, gặp nhiều chuyện chẳng như ý khiến cho luôn lo lắng không yên, thường hay gặp hoạn nạn, bị mọi người ghét bỏ, dễ mắc tù tội, mọi chuyện vui sướng tốt lành đều lánh xa, thường gặp vận xấu, thọ mạng không dài lâu.

Từ đây chúng ta cũng đã phần nào phán đoán được phước báu và tài sản chỗ mình có được đó là nhiều hay ít. Nếu phước báo của mình đã nhiều rồi thì cũng nên tiếp tục gieo trồng thêm phước báo, để cho phước báu và tài sản này càng trổ càng thù thắng. Còn nếu phước báo của chính mình không nhiều hoặc là quá ít ỏi thì cần nên nổ lực tu phước và tích phước để cho phước báo của chính mình ngày càng dày thêm, ngày càng thù thắng thêm.

Tăng phước báu và tài sản phải tăng như thế nào đây? Có rất nhiều phương pháp tăng phước như: bố thí, cúng dường, cứu giúp người bần khổ, chăm sóc bệnh nhân, hiếu dưỡng cha mẹ ông bà, làm đường xây cầu, khuyên người làm lành, ăn chay, giới sát phóng sanh, giữ gìn ngũ giới, tụng Kinh, niệm Phật…..Tuy nhiên, cách tăng phước báu và tài sản thù thắng nhất chính là chuyển đổi tâm niệm của chính mình.

phước báu và tài sản

Vậy phải sửa đổi tâm niệm như thế nào?

Trước đây mọi suy nghĩ đều là vì chính mình, vì lợi ích của bản thân mình, nay ta đem những suy nghĩ đó chuyển đổi trở lại, niệm niệm đều là nghĩ đến lợi ích của tất cả mọi người, vì tất cả mọi người mà tận hết sức để phục vụ.

Phàm là những tâm niệm lợi mình hại người, đối với xã hội đại chúng đều chẳng có lợi ích thì dù là 1 niệm cũng chẳng để cho sanh khởi lên.

Nếu có thể làm được như vậy thì trong đời này phước báu và tài sản của chúng ta chổ tu được đó là vô lượng vô biên, ngay trong đời này sẽ cảm thọ được thiện báo mà chẳng cần đợi đến đời sau.

“Lấy Tâm cha mẹ làm tâm mình, thiên hạ không còn anh em xung đột.

Lấy Tâm tổ tiên làm tâm mình, thiên hạ không còn dân tộc mâu thuẫn.

Lấy Tâm trời đất làm tâm mình, thiên hạ không còn người vật không nhân ái.”

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *