sự lựa chọn Archives - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ

Tag Archives: sự lựa chọn

BIẾT LỰA CHỌN

Được sinh ra đời và một ngày nào đó phải lìa đời đều không thuộc về sự lựa chọn của chúng ta. Tuy nhiên, khoảng thời gian rất dài giữa hai sự kiện đó mà chúng ta thường gọi là CUỘC SỐNG mang đến cho chúng ta vô số những LỰA CHỌN.Có những chọn lựa […]