Vòng cẩm thạch ánh xanh tím PQ567 ni 50 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ