Vòng cẩm thạch phớt ánh tím xanh PQ3095 ni 51 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ