Vòng ngọc cẩm thạch PNJ-41668 Ni 54 (**) - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ