Vòng Ngọc Cẩm Thạch PNJ-89853 Ni 52 - VÒNG NGỌC PHÚ QUÝ