Nhẫn Nam Cẩm Thạch Điểm Xanh Tảo N09 Ni 19.5 Bản 12.5li