Nhẫn Nam Cẩm Thạch Nâu Điểm Xám N20 Ni 21.5 Bản 14.5li