Nhẫn Nam Cẩm Thạch Nâu Xám Khói N23 Ni 20.5 Bản 18.5li