Nhẫn Cẩm Thạch Hoa Thiên Điểu N97 Ni 18.5 Bản 5.5li