Nhẫn Cẩm Thạch Vân Nâu Chocolate N55 Ni 20.5 Bản 12li